Finmaterialfattig uorganisk marin steinbunn i øvre vannstrandbelte til midtre landstrandbelte

map MA04-M005-08

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new