Finmaterialfattig uorganisk marin grusbunn i øvre vannstrandbelte til marint landstrandbelte

map MA04-M005-07

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new