Finmaterialrik til -dominert uorganisk marin leire- og siltbunn i hydrolittoral til nederste geolittoral

map MA04-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new