Finmaterialfattig uorganisk marin grusbunn i nedre vannstrandbelte

map MA04-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new