Finmaterialfattig uorganisk marin sandbunn i nedre vannstrandbelte

map MA04-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new