Beskyttet fastbunn i dyphavsvann

map MA03-M005-08

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new