Svært til ekstremt eksponert eufotisk fast saltvannsbunn

map MA02-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new