Beskyttet til ganske eksponert eufotisk fast saltvannsbunn

map MA02-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new