Svært til ekstremt eksponert eufotisk saltvanns-fastbunn med store hulrom

map MA02-M020-08

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new