Moderat til ganske eksponert saltvanns-fastbunn med store hulrom i rødalgebeltet

map MA02-M020-07

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new