Moderat til ganske eksponert saltvanns-fastbunn med store hulrom ovenfor rødalgebeltet

map MA02-M020-06

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new