Moderat til ganske eksponert fast saltvannsbunn og bergvegg i rødalgebeltet

map MA02-M020-05

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new