Svært til ekstremt eksponert fast saltvannsbunn ovenfor rødalgebeltet

map MA02-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new