Moderat til ganske eksponert saltvannsbunn og bergvegg ovenfor rødalgebeltet

map MA02-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new