Svært til ekstremt eksponert eufotisk fast saltvannsbunn med store hulrom

map MA02-M005-14

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new