Moderat til ganske eksponert fast saltvannsbunn med store hulrom i rødalgebeltet

map MA02-M005-13

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new