Moderat til ganske eksponert fast saltvannsbunn med store hulrom ovenfor rødalgebeltet

map MA02-M005-12

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new