Moderat eksponert saltvanns-rødalgebunn

map MA02-M005-10

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new