Moderat eksponert bergvegg i fjærebeltet

map MA01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new