Beskyttet fast saltvanns-fjærebeltebunn i hydro- til geollittoral

map MA01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new