Kronisk forsuret eller eutrofiert innsjøbunn

map LM05-M050-03

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new