Kronisk forsuret eller eutrofiert innsjøbunn

map LM05-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new