Kronisk saltpåvirket innsjøbunn

map LM05-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter innsjø-sedimentbunn som er kronisk saltpåvirket.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter kronisk saltpåvirket innsjøbunn, gjerne i litt mindre innsjøer, tjern og dammer. Salttilførselen skyldes hovedsakelig salting av veier og parkeringsplasser. Den saltpåvirkete innsjøbunnen tilordnes LM05-C-02 inntil utslippet opphører og økosystemet er restituert, det vil si at en dynamisk likevektssituasjon (ettersuksesjonsstadiet) er nådd. Saltpåvirkningen fører til artsuttynning.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i innsjøer nær veier eller parkeringsplasser, som blir påvirket av salting

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substrattype.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L5-C-3 Svært kalkrik undervannseng i innsjø i NiN versjon 2.3.