Kronisk kjemisk påvirket innsjøbunn

map LM05-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn som er kronisk kjemisk påvirket.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter kronisk kjemisk påvirket innsjøbunn, uavhengig av størrelse. Den påvirkede innsjøbunnen anses for kronisk kjemisk forstyrret og tilordnes LM05-C-01 inntil utslippet opphører og økosystemet er restituert, det vil si at en dynamisk likevektssituasjon (ettersuksesjonsstadiet) er nådd. Kjemisk forurensning fører til artsuttynning.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i innsjøer nær bebyggelse, industriområder og annen infrastruktur.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substrattype.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L5-C-2 Moderat kalkrik undervannseng i innsjø i NiN versjon 2.3.