Kalkrik kronisk fysisk forstyrret innsjøbunn

map LM04-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new