Kalkrik kronisk fysisk forstyrret innsjøbunn

map LM04-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new