Kalkrik kronisk fysisk forstyrret innsjøbunn

map LM04-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkrik innsjøbunn nedenfor laveste tillatte vannstand som er kronisk fysisk forstyrret gjennom regulering av vannføringen.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter kalkrik (KA_efghi) innsjøbunn under LRV (laveste regulerte vannstand), som er kronisk fysisk forstyrret og destabilisert på grunn av vassdragsregulering. Sterk regulering av vannføringen medfører variasjon i tørrleggingsvarigheten, og påvirker også miljøforholdene under LRV, blant annet ved at den øvre grensen for karplantebeltet flyttes nedover i dypet og arealet med karplanter reduseres.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer i reguleringsmagasin med reguleringshøyde over en meter og et manøvreringsreglement som fører til ustabil vannføring og vesentlige endringer i artssammensetningen.

  • Identifisering

    Vannprøve og kunnskap om LRV (laveste regulerte vannstand).

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L4-C-3 Svært kalkrik helofyttsump i NiN versjon 2.3.