Kalkrik ny innsjøbunn fra våtmarkssystemer

map LM03-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkrik ny innsjø-sedimentbunn fra våtmarkssystemer.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter nyanlagt eller neddemt, kalkrik (KA_efghi) innsjø-sedimentbunn (ST_0F), oftest oppstått fra våtmarkssystemer. Bunnen tilordnes LM01-C-05 kalkrik ny innsjø-sedimentbunn i tidsrommet fra innsjøen eller dammen anlegges eller neddemmingen finner sted, fram til den raske suksesjonen til sediment-innsjøbunn er fullført. Innsjøbunnen vil være artsfattig inntil ettersuksesjonsstadiet er nådd og den nye innsjøbunnen har blitt til NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn. En ny dynamisk stabil situasjon inntreffer gjerne i løpet av 20–25 år etter nedemming.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten kan forekomme i kalkrik innsjøer som oppstår fra neddemt våtmark.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og kunnskap om etableringstidspunkt.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L4-C-1 Kalkfattig helofyttsump i NiN versjon 2.3.