Kalkfattig ny innsjøbunn fra elvebunn

map LM02-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new