Kalkfattig ny innsjøbunn fra elvebunn

map LM02-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new