Kalkfattig ny innsjøbunn fra elvebunn

map LM02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig ny innsjøbunn fra elvebunn.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter nyanlagt eller neddemt, kalkfattig (KA_abcd) innsjøbunn (ST_0FI), oppstått fra elvebunn. Innsjøbunnen tilhører denne kartleggingsenheten i tidsrommet fra innsjøen eller dammen anlegges og demmes ned, fram til den raske suksesjonen til innsjøbunn er fullført. Innsjøbunnen vil være artsfattig inntil ettersuksesjonsstadiet er nådd og den nye innsjøbunnen har blitt til NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn. En ny dynamisk stabil situasjon inntreffer gjerne i løpet av 20–25 år etter nedemming.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten kan forekomme i kalkfattige innsjøer som oppstår fra neddemt elvebunn.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og kunnskap om etableringstidspunkt.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L3-C-2 Moderat kalkrik dyp innsjøbunn i NiN versjon 2.3.