Sterkt endret ny fast eller syntetisk innsjøbunn

map LM01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new