Kalkrik ny innsjø-sedimentbunn

map LM01-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkrik ny innsjø-sedimentbunn.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter nyanlagt eller neddemt, kalkrik (KA_efghi) innsjø-sedimentbunn (MY_C), oftest oppstått fra fastmarkssystemer. Bunnen tilordnes LM01-C-05 kalkrik ny innsjø-sedimentbunn i tidsrommet fra innsjøen eller dammen anlegges, eller neddemmingen finner sted fram til den raske suksesjonen til sediment-innsjøbunn er fullført. Innsjøbunnen vil være artsfattig inntil ettersuksesjonsstadiet er nådd og den nye innsjøbunnen har blitt til NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn. En ny dynamisk stabil situasjon inntreffer gjerne i løpet av 20–25 år etter nedemming.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten kan forekomme i kalkrik innsjøer som oppstår fra neddemt fastmark.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og kunnskap om etableringstidspunkt.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L3-C-1 Kalkfattig dyp innsjøbunn i NiN versjon 2.3.