Kalkfattig ny innsjø-sedimentbunn

map LM01-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig ny innsjø-sedimentbunn.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter nyanlagt eller neddemt, kalkfattig (KA_abcd) innsjø-sedimentbunn (MY_C), oftest oppstått fra fastmarkssystemer. Innsjøbunnen tilhører denne kartleggingsenheten i tidsrommet fra innsjøen eller dammen anlegges og demmes ned, fram til den raske suksesjonen til fast innsjøbunn er fullført. Innsjøbunnen vil være artsfattig inntil ettersuksesjonsstadiet er nådd og den nye innsjøbunnen har blitt til NA-LA02 Eufotisk innsjø-sedimentbunn. En ny dynamisk stabil situasjon inntreffer gjerne i løpet av 20–25 år etter nedemming.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten kan forekomme i kalkfattige innsjøer som oppstår fra neddemt fastmark.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og kunnskap om etableringstidspunkt.

Kartleggingsenheten er ny i 3.0