Kalkfattig syntetisk innsjøbunn

map LM01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig syntetisk innsjøbunn.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter kalkrik (KA_abcd) nyanlagt fast sterkt modifisert eller syntetisk substrat (MY_B) i en innsjø. Innsjøbunnen tilhører denne kartleggingsenheten i tidsrommet fra innsjøen eller dammen anlegges og demmes ned, fram til den raske suksesjonen til fast innsjøbunn er fullført. Innsjøbunnen vil være artsfattig inntil ettersuksesjonsstadiet er nådd og den nye innsjøbunnen har blitt til NA-LA01 Eufotisk fast innsjøbunn. En ny dynamisk stabil situasjon inntreffer gjerne i løpet av 15–20 år etter nedemming. Innsjøbunnen forblir LM01-C-02 Kalkfattig syntetisk innsjøbunn hvis en ny dynamisk situasjon ikke oppstår.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten kan forekomme i kalkfattige innsjøer som oppstår fra neddemt kunstig laget bunn.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og kunnskap om etableringstidspunkt.

Kartleggingsenheten er endret hvor plantebelte og strandkant er slått sammen, mens kartleggingsenhetene er delt mellom grus (DK_D) og stein og blokk (DK_EF) ift. NiN versjon 2.3.