Sterkt endret ny fast innsjøbunn

map LM01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter sterkt endret ny fast innsjøbunn.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter neddemt sterkt endret ny fast innsjøbunn (MY_A). Innsjøbunnen tilhører denne kartleggingsenheten i tidsrommet fra neddemmingen finner sted og fram til den raske suksesjonen til fast innsjøbunn er fullført. Innsjøbunnen vil være artsfattig inntil ettersuksesjonsstadiet er nådd og den nye innsjøbunnen har blitt til NA-LA01 Eufotisk fast innsjøbunn. En ny dynamisk stabil situasjon inntreffer gjerne i løpet av 20–25 år etter nedemming.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten kan forekomme i innsjøer med ny fastbunn, vanligvis oppstått fra neddemt fastmark.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av substrat og kunnskap om etableringstidspunkt.

Kartleggingsenheten er endret hvor plantebelte og strandkant er slått sammen, mens kartleggingsenhetene er delt mellom grus (DK_D) og stein og blokk (DK_EF) ift. NiN versjon 2.3.