Markert naturlig gjødslingspreget innsjøbunn

map LC06-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new