Havis-overflate-innsjøbunn

map LC05-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter polar havis-overflate-innsjøbunn.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter bunn i dammer og små dammer med ferskvann på havis. Slik bunn inneholder et spesielt økosystem dominert av bakterier, alger og små virvelløse dyr som hjuldyr Rotifera, bjørnedyr Tardigrada og midd Acari. Denne typen bunn som forekommer på havisoverflater, beskrives ofte som kryonitt-hull. Kryokonitt, eller isstøv, er finpartikler sammensatt av små bergpartikler, sot og bakterier.

  • Utbredelse og forekomst

    Polar havis-overflate-innsjøbunn forekommer i dammer og små innsjøer på havisflater i polare strøk.

  • Identifisering

    Dammer på isflater med kryokonitt, dvs. isstøv.

Kartleggingsenheten er endret hvor plantebelte og strandkant er slått sammen, mens kartleggingsenhetene er delt mellom grus (DK_D) og stein og blokk (DK_EF) ift. NiN versjon 2.3.