Breoverflate-innsjøbunn

map LC05-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn i små dammer på breoverflater.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter bunn i dammer og små innsjøer på isflater. Slik bunn inneholder et spesielt økosystem dominert av bakterier, alger og små virvelløse dyr som hjuldyr Rotifera, bjørnedyr Tardigrada og midd Acari. Denne typen bunn som forekommer på breoverflater, beskrives ofte som kryonitt-hull. Kryokonitt, eller isstøv, er finpartikler sammensatt av små bergpartikler, sot og bakterier.

  • Utbredelse og forekomst

    Typen er best undersøkt i polare områder. Det antas at denne faunaen også finnes i vannfilmen på breoverflater på fastlandet i Norge, men dette er dårlig undersøkt.

  • Identifisering

    Dammer på isflater med kryokonitt, dvs. isstøv.

Kartleggingsenheten er endret hvor plantebelte og strandkant er slått sammen, mens kartleggingsenhetene er delt mellom grus (DK_D) og stein og blokk (DK_EF) ift. NiN versjon 2.3.