Anoksisk innsjøbunn betinget av svovelrikt vann

map LC04-M020-07

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new