Anoksisk innsjøbunn betinget av humusrikt vann

map LC04-M020-06

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new