Anoksisk innsjøbunn betinget av saltholdig kildevann

map LC04-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new