Anoksisk innsjøbunn med gammelt havvann

map LC04-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new