Anoksisk innsjøbunn betinget av svovelrikt vann

map LC04-M005-07

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter anoksisk innsjøbunn betinget av svovelrikt vann.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn som permanent har oksygeninnhold lavere enn 2 mg O2/l på grunn av svovelrikt vann. Innsjøer med eksepsjonelt stor tilførsel av sulfat vil kunne akkumulere store H2S-mengder i det stagnerende bunnvannet. Produksjonen av H2S skyldes heterotrofe bakterier som bryter ned proteiner.

  • Utbredelse og forekomst

    Nesøytjern i Asker og Gullerudtjern på Ringerike er eksempler på innsjøbunn med denne kartleggingsenheten.

  • Identifisering

    Vannprøve og måling av oksygeninnholdet i vannet.

Kartleggingsenheten er endret hvor plantebelte og strandkant er slått sammen, mens kartleggingsenhetene er delt mellom grus (DK_D) og stein og blokk (DK_EF) ift. NiN versjon 2.3.