Anoksisk innsjøbunn betinget av humusrikt vann

map LC04-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter anoksisk innsjøbunn betinget av humusrikt vann.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn som permanent har oksygeninnhold lavere enn 2 mg O2/l på grunn av stor humustilførsel og humusrikt vann. Anaerobe forhold fører ofte til metanutslipp.

  • Utbredelse og forekomst

    Vesle Bakketjern på Romerike er et eksempel på innsjøbunn med denne kartleggingsenheten.

  • Identifisering

    Vannprøve og måling av oksygeninnholdet i vannet.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L2-C-4 Noe kalkfattig fin innsjø-sedimentbunn i plantebeltet i NiN versjon 2.3.