Anoksisk innsjøbunn betinget av kalkrikt vann

map LC04-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter anoksisk innsjøbunn betinget av kalkrikt vann.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn som permanent har oksygeninnhold lavere enn 2 mg O2/l på grunn av høy konsentrasjon av kalsium.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten finnes blant annet i Transjøen og Ljøgodttjernet i Ullensaker, Svinsjøen i Asker og Blankvann i Oslo.

  • Identifisering

    Vannprøve og måling av oksygeninnholdet i vannet.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L2-C-3 Svært kalkfattig fin innsjø-sedimentbunn i plantebeltet i NiN versjon 2.3.