Anoksisk innsjøbunn betinget av jernholdig vann

map LC04-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter anoksisk innsjøbunn betinget av jernholdig vann.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn som permanent har oksygeninnhold lavere enn 2 mg O2/l på grunn av at høy konsentrasjon av jern og/eller mangan fører til stagnerende bunnvann.

  • Utbredelse og forekomst

    Innsjøene Skjennungen og Store Åklungen i Oslo og Nordbytjernet i Ullensaker er eksempler på innsjøer der denne kartleggingsenheten forekommer.

  • Identifisering

    Vannprøve og måling av oksygeninnholdet i vannet.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L2-C-2 Noe kalkfattig fin innsjø-sedimentbunn i strandkant i NiN versjon 2.3.