Anoksisk innsjøbunn betinget av saltholdig kildevann

map LC04-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter anoksisk innsjøbunn betinget av saltholdig kildevann.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn som permanent har oksygeninnhold lavere enn 2 mg O2/l på grunn av tilførsel av saltholdig kildevann til et stagnerende bunnvann-lag.

  • Utbredelse og forekomst

    Kjente forekomster av L9-C-3 Anoksisk innsjøbunn betinget av saltholdig kildevann omfatter Kongressvatn på Spitsbergen og Transjøen i Ullensaker, men trolig finnes kartleggingsenheten i flere grytehullsjøer på Romerike.

  • Identifisering

    Vannprøve og måling av oksygeninnholdet i vannet.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L2-C-1 Svært kalkfattig fin innsjø-sedimentbunn i strandkant i NiN versjon 2.3.