Innsjøbunn med periodisk oksygenmangel

map LC04-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn med periodisk oksygenmangel.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter innsjøbunn som periodisk (oftere enn hvert 6. år) har oksygeninnhold lavere enn 2 mg O2/l. Dette kan for eksempel representere en tidlig fase i dannelsen av en meromiktisk innsjø, eller forekomme i innsjøer med høyt innhold av organisk materiale der oksygenet forbrukes i nedbrytningsprosessen.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten kan forekomme i næringsrike og litt vindbeskyttede dype innsjøer, gjerne også med stor planteproduksjon som tilfører mye organisk materiale. Kan også forekomme i svært vindbeskyttet humøse innsjøer.

  • Identifisering

    Vannprøve og måling av oksygeninnholdet i vannet.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L1-C-12 Svært kalkrik beskyttet grunn fast innsjøbunn i NiN versjon 2.3.