Kalkrik innsjøbunn av grovt organisk materiale

map LC03-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new